tr-flag
en-flag
ar-flag
ru-flag
de-flag

Gizlilik Politikası

Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması:

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi, Ayteks Prodüksiyon Medya Tanıtım, www.sanalperdefuari. com sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik sözleşmesi”nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

www.sanalperdefuari.com kişisel bilgilerinizi paylaşmak zorunda olmadan ziyaret edebilirsiniz. Sanal perde fuarına üye olarak, fuar veya firma formlarını doldurarak, direkt talep yoluyla veya e-bültenlerimize kayıt yaptırmak suretiyle kişisel bilgilerinizi bırakmanız durumunda anonim kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin Ayteks Prodüksiyon Medya Tanıtım kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Talep ettiğiniz bilgi, rezervasyon hizmetleri ve kullanıcı desteğini sağlamak;

Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve www.sanalperdefuari.com  Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;

Ayteks Prodüksiyon Medya Tanıtım şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;

Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik postada yer almaktadır)

Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

Çerezler (Cookies)

www.sanalperdefuari.com sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar olan çerezleri kullanmaktayız. Kullanıcılar dilerlerse çerezleri kabul etmek istemeyecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Güvenlik

www.sanalperdefuari.com sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

www.sanalperdefuari.com aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0533 394 69 27 / 0507 957 78 81

E-Mail: [email protected]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli müşterilerimiz,

Sizlerin, Ayteks Prodüksiyon Medya Tanıtım (“Şirketimiz”) çeşitli satış kanallarından gerçekleştireceğiniz   alışverişleriniz  sırasında bizlerle paylaştığınız her türlü bilginiz, Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve size sunulan hizmetin niteliğine göre yurtdışında ve/veya yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmetlerin hayata geçirilebilmesiyle ilgili olmak üzere alışveriş bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) paylaşmaktadır.

Şirketimiz, Hizmet Sağlayıcıları ile kişisel verilerinizi yalnızca talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta, yurtdışında ve yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere, ilgili hizmetin gerektirdiği kadar kısmını aktarmakta ve güvende tutmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinize yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmese gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Siz müşterilerimiz kanun kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme;

Kanunun ilgili maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimizin Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirketimize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ayteks Prodüksiyon Medya Tanıtım

 

Bu politika 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.